Veřejné zakázky

Potřebujete poradit s výběrovým řízením či se zpracováním nezbytné dokumentace k veřejným zakázkám?

Obchodní právo

Obchodní právo upravuje vtahy mezi podnikateli a státem navzájem. Jsme připraveni Vám pomoci se širokým spektrem služeb v tomto odvětví.

Právo nemovitostí

Kupujete nebo prodáváte nemovitosti a nevíte si rady se všemi úskalími při převodech nemovitostí nebo jen potřebujete kontrolu smluv a ostatní služby s tím spojené? Specializujeme se i na odhady nemovitosí a poradenství v tomto sektoru.

NAŠE SLUŽBY

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v široké paletě právních oborů, a to jak v oblasti soukromého práva, tak práva veřejného.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Příprava zadávacích dokumentací
Zpracování právních stanovisek
Zastupovaní před ÚOHS
Zastupování před poskytovateli dotace
Právní poradenství při administraci

OBCHODNÍ
PRÁVO

Přípravy smluvní dokumentace
Zakládání obchodních společností
Správa korporátních agend právnických osob
Fúze a akvizice, likvidace obchodních společností

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Zajištění sepisu kupních smluv
Revize smluv a úvěru a související dokumentace
Příprava a revize nájemních smluv
Právní podpora developerských projektů
Zajištění advokátních úschov

GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Komplexní zajištění souladu s GDPR
Příprava interních směrnic
Příprava souhlasů metodických dokumentů
Příprava dokumentů k zajištění náležité informovanosti

O NÁSMASOPUST LEGAL s.r.o., advokátní kancelářKlientům pomáháme již tak dlouho, že víme, že nejdůležitější je Váš čas. Proto se Vás budeme vyptávat na mnoho věcí, ale zeptáme se jen jednou. Nedostanete od nás obsáhlé rozbory, nýbrž strukturovaná manažerská shrnutí, na která se můžete při svém rozhodování spolehnout. Poskytujeme právní služby v širokém spektru platného práva na území České republiky, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého, zejména občanského a obchodního, a v oblasti práva veřejného. Kromě obecné agendy se specializujeme na řešení vymáhání dluhů právnických a fyzických osob, převody nemovitostí, agendu obchodních korporací a řízení valných hromad.

Mgr. Karel Masopust, advokát


Mgr. Karel Masopust absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2010. V roce 2013 složil advokátní zkoušky.
Před založením MASOPUST LEGAL s.r.o., advokátní kancelář působil v advokátní kanceláři HOLEC, ZUSKA & Partneři, kde řídil sekci public procurement, vodohospodářské projekty a sociální služby. Mezi hlavní oblasti, kterými se Karel zabývá, patří problematika spolupráce veřejného a soukromého sektoru včetně přípravy koncesních smluv a celkové právní poradenství pro veřejnou sféru. Karel se ve své praxi specializuje na zadávání veřejných zakázek a koncesí, provádění kontrol a auditů veřejných zakázek, zastupování osob a institucí ve správních a soudních sporech o poskytnutí a vyplacení dotace, problematiku registru smluv a dále také obchodněprávní konzultace pro veřejný sektor včetně otázek odpovědnosti statutárních orgánů. Jeho pracovním jazykem je kromě češtiny i angličtina.


SPECIALIZACE:

  • veřejné zakázky
  • právo nemovitostí
  • GDPR
  • občanské právo civilní a procesní
  • vymáhání a správa pohledávek
  • obchodní a korporátní právo

KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo: U Průhonu 466/22, Praha 7, 170 00

IČO: 08588805 | DIČ: CZ08588805


MASOPUST LEGAL s.r.o., advokátní kancelář

Telefon

+420 723 749 681

Datová schránka

awrez7q